Skip to content

Oxmular

Denna skomodell förekommer på den klara majoriteten av träsnitt och målningar från perioden ifråga. De kan anses var opraktiska med sin låga och öppna modell men detta uppvägs av sin elegans och modiga framfusighet.

Mönster till oxmular modell A
Mönster till oxmular modell B