Skip to content

Att göra en bumla

Kanske inte ett mönster, per se, men här är Erica Hasslars utmärkta informationstext om att göra en bumla.

Texten går igenom såväl vilka klädesplagg som användes av en bumla/kampfrau samt sömnadsteknik. Mycket läsvärd!

Att göra en bumla