Skip to content

Ordlista

När vi i Proknekt började syssla med landsknekteri stötte vi på en rad nya ord vi inte hade en susning om vad de betydde. För att underlätta för alla som befinner sig i liknande situation idag har vi skapat en liten ordlista där mer eller mindre svåra ord förklaras.

Bevor: Ett bevor är en plåtrustningsdel tillverkad för att skydda hals och haka. Bars ofta tillsammans med en Gorget och en Sallet.

Blygdkapsel: Eng. Codpiece – En blygdkapsel är en klädesdetalj ofta återfunnen på mansdräkter från renässansen. Det är en tyglapp som sitter där gylfen på dagens byxor sitter. Det var en väldigt viktig detalj på mansbyxan under 1400- och 1500-talet.

Bumla: Ordet bumla är vår moderna försvenskning av det medeltida tyska ordet Schlachtenbummlerin. Ordet är en sammansättning av Schlacht, som betyder slag eller strid och Bummeln som betyder irra. Dess sammansatta innebörd blir ungefär ”de som irrar i striden”. Detta är på intet vis nedsättande, utan åsyftar de kvinnor som vandrade omkring på slagfältet och plundrade lik för att sedan återsälja sina fynd efter stridens slut. Man kunde till och med återköpa sina egna förlorade persedlar hos bumlorna. Ordet saknar motsvarighet i svenskan och därför har vi flugit ut i denna etymologiska frivolitet.

Coif: Från början en tätt åtsittande skyddmössa i linne att bära under ringbrynjehuvan. Sedemera bars den dock i sin ensamhet av både kvinnor och män.

Fänika: Ty. Fähnlein – En fänika är en grupp fotfolk som följde en fana. En fänika bestod av runt 500 man. Ett antal fänikor kunde förenas till ett regemente. Under 1500-talet i sverige hade många av landskapen en eller flera olika fänikor som var olika i antal. Gårdsfänikor var ofta en grupp som bestod av präste-, frälse-, fogde-, bergslags- och andra knektar samt ett stundom betydande antal fänikor av värvat manskap.

Gorget: Biskopskrage. En plåtrustningsdel som likt bevoret bars för att skydda halsen. Under medeltiden bars de ofta under bröstharnesket och ryggplåten och hjälpte till att ta upp tyngden från den vanligtvis väldigt tunga rustningen. Gorgeten hade ofta remar att fästa andra rustningsdelar i. Under renässansen bars Gorgeten inte under andra rustningsdelar utan ovanpå kläderna. Dessa Gorgeter vars ofta vackra arbeten graverade med snirkliga möster och troligtvis väldigt dyra.

Hakebössa: Är ett av de tidigaste handeldsvapen man hittat. De äldsta modellerna var i princip mindre kanoner som man höll i sin famn. Man förfinade denna modell allt mer, gjorde den smalare och försåg den senare med kolv. Hakebössan uppfanns under 1300-talet, men inte förrän under 1400-talets mitt så började den användas mer i Krig. Det finns dokumentation som visar på att hakebössor användes i Sverige 1471 under slaget vid Brunkeberg.

HK: HK är en förkortning av uttrycket Historiskt Korrekt, vilket innebär att det finns belägg för att någonting var på ett visst vis.

Katzbalger: Ett Katzbalger är ett kortsvärd som användes under renässansen. Typiska kännetecken för Katzbalgern är deras typiska S- eller åtta-formade parerstång. Den hade ofta en avrundad spets och var ungefär 75-85 cm lång och vägde ca. 1-2kg. Ett Katzbalger användes ofta av båg/-armborstskyttar och pikmän som sista utväg om fienden skulle komma för nära för att pikar och projektiler skulle vara effektiva. Katzbalgern var Landsknektens kännetecken.

Luntlås: Luntlåset är en av de tidigaste mekanismerna för att avfyra ett eldvapen, oftast någon typ av musköt. Enligt fynd tros luntlåset ha konstruerats runt mitten av 1400-talet.

Majgrevefest: Majgrevefesten är en festlighet då man festar in våren. Festligheterna i sig tog oftast vid utanför staden, där majgreven, en utvald temporär ledare, utsågs, man av det följet som var på festen skapades sedan ett tåg som skulle föra våren hem till staden. Deltagarna i tåget smyckade sig ofta med kransar och ihop lånade smycken. Majgrevetraditionen var oftast knuten till städerna och är väl belagd i bl a Stockholm under 1400 – 1500-talet. Det finns bevis på att Majgrevefester har firats inte bara i Norden utan i Både Tyskland och Baltikum.

Medeltidsveckan, MTV: Varje år v.32 arrangeras Medeltidsveckan på Gotland. Det är en träffpunkt för medeltidsintresserade.

Oxmula: Oxmula är den typ av skor som Knektar, Bumlor och Kampfraus använder under 1500 talet. Skon är sydd så att den ser ut som en Oxmule och därav namnet. Anledningen till att man sydde skon på detta sätt var att vemsomhelst oavsett fot typ skulle kunna använda skon.

Träsnitt: Ett träsnitt är en grafisk bild där motivet ristats in på den plana sidan av ett träblock och det som skall förbli vitt skärs bort med ett håljärn eller en kniv. Det som inte skurits bort blir färgat i det färdiga trycket.