Skip to content

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy redovisar hur den ideella föreningen Proknekt behandlar din personliga information. Denna policy kan komma att uppdateras men gäller från och med införandet av dataskyddsförordningen (GDPR).

Bakgrund

Den enskildes grundläggande rättigheter och friheter stärks genom införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR), särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Proknekt respekterar sina medlemmars integritet och har utvecklat denna integritetspolicy för att informera dig om hur din personliga information används.

Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, e-postadress, personnummer mm.

Personuppgiftsansvar

Proknekt, ideell förening (802437-5852), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.

Information som lagras i Proknekts medlemsregister

Proknekt samlar in och använder personlig information för att kunna administrera samt informera medlemmar inför och på event som föreningen deltar vid. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Genom att använda våra webbplatser och/eller genom att lämna dina uppgifter till oss lämnar du ett sådant samtycke.

Informationen i medlemsregistret kan användas för utskick av information om anordnade arrangemang, information om verksamheten eller information i övrigt som bedöms relevant för dig som medlem, samt utskick av enkätundersökningar. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon utanför föreningen förutom vid externa arrangemang där arrangören behöver en namnlista över deltagande. Alla uppgifter stannar inom EU/EES. Dina uppgifter raderas efter två verksamhetsår när medlemskap avslutas. Vid från vår sida upphävning av medlemskap till följd av uteslutning eller på egen begäran raderas uppgifter om dig omgående.

Personuppgifterna som behandlas avser följande kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, postnummer, stad, land, e-postadress och telefonnummer. Även information om vilka som deltar vid arrangemang och vilka som ansöker om att få delta sparas i vårt register.

Information som lagras vid besök på Proknekts webbplats

Proknekt samlar inte personuppgifter vid besök på våra webbplatser. Vid användning av kommentarsfunktionen på Proknekts sociala mediers webbplatser är det möjligt att själv skriva in uppgifter. Det är frivilligt att lämna en kommentar. Genom att lämna en kommentar samtycker du till att dessa uppgifter publiceras

Cookies som lagras på din dator vid besök på Proknekts webbplats

Cookies används på webbplatsen för att möjliggöra vissa funktioner. Denna data är anonym, den kan inte kopplas till en enskild person och vi har ingen tillgång till uppgifterna som samlas in i deras ursprungliga skick. Vi hänvisar till information hos respektive leverantör av webbtjänster om hur de hanterar cookies. Genom användandet av våra webbplatser samtycker du till användandet av cookies. 

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt dataskyddsförordningen har du bland annat rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade, invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring, invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering, samt flytta dina personuppgifter. Utövande av dessa rättigheter kan göras genom kontakt med oss via mejl (info@proknekt.se). Du har även rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.