Skip to content

Vi är alla knektar

Vi är alla knektar (Em, Dm)
Text: Fredrik Hoppe och Stefan Lunneborg (sista versen Lars-Erik Åkerlund)
Musik: In the trade of Jester (Jauvet), tidigt 2000-tal

Vi är alla knektar, vi super och vi slåss,
Vårat hem det är vägen, av eget val förstås

Dricka vin, smeka kvinnor, den sanna lönen är
Skåda djupt ner i stopet, för sanningen finns där!

Vi står och vaktar porten, låter ingen komma in,
Kylan biter i kinden, det hjälps av brännevin

Dricka vin…

Vi står i första ledet, möter fienderna först,
Vi är alla dödens lie, ingen släcker vår blodtörst

Dricka vin…

Ingen kallar oss dom fega, nej alla ska få se,
Innan ni dör av stålet, fall ned på knä och be

Dricka vin…

Vi knektar äro hårda, vi lever som vi lär,
Att slå ihjäl varandra, det är ett kärt besvär

Dricka vin, smeka kvinnor, den sanna lönen är
Skåda djupt ner i stopet, för sanningen finns där
Ja, skåda djupt ner i stopet, för sanningen finns där!