Skip to content

Nobel Knekt

Nobel Knekt (D)
Text & musik: Johan Idegård, troligen tidigt 2000-tal

I baretten svang en fjäder,
Vajade och slog i vinn
Knektens sköna sammetskläder
Speglade hans fria sinn
Varje man från nobel pär
Ner till karl av enkel täckt,
Vill ha sköna sammetsklär
Och vill vara nobel knekt!

Hör trumpeter, pipa, puka
Dåna över berg och nejd,
Och det skall som knektar bruka
Förebåda dödlig fejd

Varje man…

Under mullen som vi trampa
Vilar fallna fäders ben,
Svea här den synes lysa
I kung Göstas helga sken

//: Varje man… ://