Skip to content

Knektens klagan

Knektens klagan (Hm, Dm)
(En trogen vän)
Text: Fredrik Sjö, 2009
Musik: Allan Edwall, sent 1900-tal

//: Många mil jag gått och många hugg jag fått,
Men stolt bär jag nu ännu svärd och pik ://

//: Jag har plundrat helt samvetslöst
Jag har druckit mig medvetslös
Men snart en morgondag,
och snart en morgondag
Så ligger jag där kall och huvudlös! ://