Skip to content

Kåta Maja

Kåta Maja
(Som hörd på Kapitelhusgården, något omarbetad)

Om det skulle komma en landsknekt till mig
som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr
Så inte får han komma in i tältet till mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle komma in i tältet till mig
som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr
Så inte får han komma under kjorteln på mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle komma under kjorteln på mig
som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr
Så inte får han ta på kussimurran på mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle ta på kussimurran på mig
som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr
Så inte får han sticka Sturske Laban i mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Och om han skulle sticka Sturske Laban i mig
som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr
Så inte får han göra några flickebarn med mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om han skulle göra ett flickebarn med mig
som jag tror att han gör, för han har gjort så en gång förr
Så inte får hon springa med i trossen som mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig

Men om hon skulle springa med i trossen som mig
som jag tror att hon gör, för det har blitt så en gång förr
Så inte får hon heta Kåta Maja efter mig
Det lovar jag min mamma, och så dig, bara dig