Skip to content

Kampfraulif

Kampfraulif (D)
Text: Leif Stille, Anne Fridh och Lars-Erik Åkerlund 2010-2011
Musik: Leif Stille 2009-2010

Jag är en girig bumla, som efter slaget går,
Jag över kroppar fumla, tar allt som jag förmår
Jag plundrar fiende som vän, Från vapen, guld och tenn!
Trots du är min vän ikväll, tro ej du får en spänn

Jag är en fuller bumla, från krog till krog jag går,
När jag under borden rumla, så tror jag du förstår
Att jag super mer än jag bör, Jag super tills jag dör!
Vill du bli min vän ikväll, blott bjud mig på likör

Jag är en tjocker bumla, från bord till bord jag går,
Är trind såsom en humla, är fet så det förslår
Jag äter mera än jag bör, Jag kräks, jag spyr, jag dör!
Vill du bli min vän ikväll, vomerar vi i kör

Jag är en vacker kampfrau, från knekt till knekt jag går,
Och ligg med mig genau! Genau! Så tror jag du förstår
Att jag får ligga mer än jag bör, Av könssjukdom förstörd!
Vill du bli min vän ikväll, så rider jag dig skör!