Skip to content

Helga jungfru

Helga jungfru (Unser liebe Fraue) (Hm, Em)
Traditionell visa från 1500-talet
Svensk text: Andreas & Lars-Erik Åkerlund, 2009-10

Hör vår bön du jungfru, uppå den helga stol
Ge en stackars landsknekt, ännu en dags sol
För att inte frysa, gå vi till krögarfar
Kort är stund av lycka, vår sold han girigt tar!
Slå trumman, slå trumman, snart står stridens larm
Genom moln av damm slå sig landsknektar fram,
Landsknektar fram!

Hör vår bön du jungfru, uppå den helga stol
Ge en stackars landsknekt, ännu en dags sol
Kylan famnar landet, vintern nu är här
Vi rövar bondens skjorta, den honom inte klär!

Slå trumman, slå trumman…

Damm sväljs under färden, vår pung den hänger tom
Kejsarn sväljer världen, må livet hans bli långt
Länderna de darrar, allt motstånd vi förgör
Min käraste därhemma, skall gråta när jag dör!

Slå trumman, slå trumman…

Mulor håller takten, fanan vajar i skyn
För oss ligger slakten, vår död väntar i dyn
Korn mognat på fälten, gäddan står i ån
Striden synes nära, lyss till trummans dån!

Slå trumman, slå trumman…

Hör vår bön du jungfru, uppå den helga stol
När vi slutligt stupat, ge oss evig ro
Under kors belupet, i graven vila få
Med djävulen vi super, och lever fan ändå!

//: Slå trumman, slå trumman… ://