Skip to content

Fader knekt

Fader knekt (E)
Text & musik: Johan Idegård, troligen sent 1900-tal

Jag kom till värdshuset Eden,
Där satt en vidrig knekt.
En halt vindögd led en,
Han sa att vi var släkt

Jag svarte; ”Du är galen,
Du vanställt sinne har.”
Han skrattade och svarade
”Hör knekt, jag är din far!”

”Ty knektar är ett släkte
Som lever blott för sig.
Jag ej din mor betäckte
Men är dock far till dig!”

(första raden stackato)
Så drack vi stop med flera
Min fader knekt och jag,
Sen sågs vi aldrig mera;
Han hängdes nästa dag!

//: Min fader var en led en
Och vanställt var hans sinn
Men då jag är på Eden
Så tåras jämt min Kinn! ://