Skip to content

Ekmarchen

Ekmarchen
Överste Hathis March
Text & Musik Rikard M Scherman & Robert B Scherman
Tolkning: Makarna Ek

Ett! Två! Tre! Fyr!
Raka led! Två! Tre! Fyr!
Här marscherar våran tropp, medan solen stiger opp,
Vi marscherar rätt, över berg och slätt (hurraaaaaah)

Bumlor: På ett militäriskt sätt!
Knektar: På ett militäriskt sätt!

Ett! Två! Tre! Fyr!
Raka led! Två! Tre! Fyr!
Kolonnen går med stil, Genom landets alla mil.
Ja vi går och går för att nå vårt mål (hurraaaaaaah)

Bumlor: Till ett militäriskt mål!
Knektar: Till ett militäriskt mål!

Ett! Två! Tre! Fyr!
Raka led! Två! Tre! Fyr!
Med baneret i vår hand, Genom eld och rök och damm.
går då varje knekt med sin hatt så käck (hurraaaaaaah)

Bumlor: I en militärisk stil!
Knektar: I en militärisk stil!

Ett! Två! Tre! Fyr!
Raka led! Två! Tre! Fyr!
Vi är hjältarnas brigad, Som marscherar rad i rad
Och vår längtans mål, det är krogens skål (hurraaaaaah)

Alla: Som vi finner i er stad!
Som vi finner i er stad!