Skip to content

Det gör detsamma

Det gör detsamma (Stolta knekt)
Kavaljersvisa från Värmland
Text: Sten Selander, troligen tidigt 1900-tal
Tolkning: Kalle Tengqvist

||: Det gör detsamma vart du kommer
när du dör. :||
Ty vänner det har du
på båda ställena.
Det gör detsamma vart du kommer
när du dör.

||: Det gör detsamma var du stupar,
stolta knekt. :||
Ty röda rosor de glöda
På dödens egen täkt.
Det gör detsamma var du stupar,
Stolta knekt.

||: Det gör detsamma vart du går
och vem du var. :||
Ty minnet av en god kamrat
skall alltid dröja kvar.
Det gör detsamma vart du går
och vem du var.