Skip to content

Dackas svarta hop

Dackas svarta hop (Hm)
(Wir sind des Geyers Schwarze Haufen)

Svensk text: Anders Jonsson & Rebecca Brander 2012-2013
Musik: Trolligen sent 1800-tal

Refrängen sjungs med fördel mellan varannan vers

Män i svart mot stridens rand, heia ho!
Kämpa mot en grym tyrann, heia ho!

Nu dragas fram mot slott och stift, heia ho!
Vi följa blott den helga skrift, heia ho!
Spjut i hand! Framåt, fram!
För friheten vi kämpa, varje man!

Kung Göstas välde må ta slut, heia ho!
Bringa påkar, svärd och krut, heia ho!

När Adam slet och Eva spann, kyrieleis!
Var fanns då plats för ädel man? kyrieleis!

Fogdens döttrar, båda två, heia ho!
Plikta för hans synder må, heia ho!

Tramp av knektar, över sjön, heia ho!
Vi håller linjen, ber en bön, hela ho!

Slaget stod på Hjortens is, heia ho!
Vi spreds för vind, likt grynings dis, heia ho!

Snön den vita, röd av blod, heia ho!
Minns vår kamp och minns vårt mod, heia ho!

Vi vända hem med huvudet lågt, heia ho!
De barn vi få må kämpa hårt! heia ho!