Proknekt är en politiskt och religiöst obunden ideell förening, som inspirerad av de tyska landsknektarna skapar stämningsfulla miljöer att kliva in i. Med hjälp av kläder, mat, musik och lägerliv tilltalas alla människans sinnen. Illusionen blir komplett när vi tar med oss allt till gamla tiders slagfält där krutröken fortfarande förnimms i den känsliges näsa eller till slott där historiens vingslag ännu fläktar, vare det är i Sverige eller nere på kontinenten.

Landsknektar. ”Schweizerkriget, Kejsar Maximilians Triumftåg”. Albrecht Altdorf c:a 1512-1515

Landsknektar (efter tyskans landsknecht) förekom i de flesta europeiska krig under 1500-talet. De var inhyrda legosoldater, främst från tysk-romerska riket som var kända för sin stridsduglighet och lojalitet – till den som betalade bäst. Stora regementen (bestående av upp mot 20000 män och kvinnor) drog runt i Europa och spred skräck hos sina fiender.

I Sverige hyrde kung Gustav Vasa in tyska landsknektar ett flertal gånger för att slå ner uppror och tyska knektar har, bland annat under dansk flagg, slagits mot svenska härar.

Utmärkande för landsknektarna var också kläderna de bar. Stora, skrytsamma, ofta färggranna och ibland vulgära dräkter med utskurna mönster på ärmar, mage, rygg och ben. Rådande regler kring hur man fick klä sig på den här tiden gällde inte för knektarna, vilket gav ett provocerande och skrämmande intryck på dem som kom i deras väg.