Följande böcker finns i föreningens ägo och lånas ut till medlemmar vid förfrågan. Kontakta den som i dagsläget har boken. OBS! Listan är ej komplett!


Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women, C.1560-1620

Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women, C.1560-1620

Författare: Janet Arnold
Utviven år: 1985
Språk: Engelska
Antal sidor: 76
ISBN: 0896760839
Lånad av Kung Carl XVI Gustav sen 120225.


Göte Göransson: Gustav Vasa och hans folk

Gustav Vasa och hans folk

Författare: Göte Göransson
Utviven år: 1983
Språk: Svenska
Antal sidor: 267
ISBN: 9171606866
Lånad av Kung Carl XVI Gustav sen 120225.

Baksidestext: ”Över ett tusen oljemålningar (som denna idylliska bild om mjölkning från sörmländskt lantbruk på 1500-talet), akvareller, laveringar, tusch- och pennteckningar har Göte Göransson skapat för att kunna återge Gustav Vasa och hans folk in i minsta trovärdiga detalj.”


Gunilla Byrman, Tommy Olofsson: Om kvinnligt och manligt och annat konstigt i medeltida skämtballader

Om kvinnligt och manligt och annat konstigt i medeltida skämtballader

Författare: Gunilla Byrman, Tommy Olofsson
Utviven år: 2011
Språk: Svenska
Antal sidor: 320
ISBN: 9173534404
Finns hos Anders Jonsson sedan inköpet.

Beskrivning: Skämtballader från medeltiden handlar ofta om erotiska äventyr mellan kvinnor och män. Här finns en fränhet och fräckhet. Gunilla Byrman, professor i svenska språket, och Tommy Olofsson, docent i litteraturvetenskap, går i denna bok i glad närkamp med de föreställningar om sexualitet som visas i våra medeltida ballader. Våra förfäder och förmödrar var livsbefrämjande skamlösa och visste om det. Och några av dem sjöng om det. Det är därför vi finns, för att de ville få oss. Medeltidens erotiska energi, tydlig i de visor som här förmedlas och kommenteras, är den allra bästa livförsäkringen. Den gäller ännu.

Gunilla Byrman och Tommy Olofsson skriver om hur kvinnligt och manligt gestaltas i dessa gamla sånger. Boken avslutas med en antologi över de bästa av de svenska medeltidsballader som har bevarats, några av dem förut inte tryckta.


Douglas Miller: The Landsknechts

Landsknechts, The

Författare: Douglas Miller
Utviven år: 1986
Språk: Engelska
Antal sidor: 40
ISBN: 0850452589
Lånad av Oskar Göransson sen 120816

Beskrivning: The Landsknechts were German mercenaries who served during the reigns of Maximilian I and Charles V in the sixteenth century. Having signed up, these Landsknechts were read a very detailed code of conduct, organized into companies, paid one month in advance, and sent into battle! Their major weapon was the pike, which could be up to 18 feet in length, but those whose duty it was to advance in the front line carried instead the fearsome Zweihander; an enormous battle-sword around 66 inches in length! Douglas Miller describes in detail the organisation, tactics, weapons, uniforms and history of these remarkable soldiers.


John Richards: Landsknecht soldier 1486-1560

John Richards: Landsknecht soldier 1486-1560

Landsknechts Soldier 1486-1560

Författare: John Richards
Utviven år: 2002
Språk: Engelska
Antal sidor: 64
ISBN: 9781841762432
Lånad av Oskar Göransson sen 120816

Beskrivning: The Landsknecht (meaning ’servant of the country’) flourished during a key period for military organisation and practice. In the late 15th century, the Holy Roman Emperor, Maximilian I, recruited thousands of mercenaries from Central and Northern Europe, with the aim of creating a reliable source of men for his armies – and the Landsknecht were born. This book reveals the true-life experiences of the Landsknecht soldier, using numerous first-hand accounts. It takes a close look at the recruitment, training, daily life and and careers of these formidable soldiers, and examines in detail their clothing, equipment and weaponry. Many fine, contemporary illustrations, some drawn by Landsknecht themselves, accompany the text.